Copyright

© Copyright Dekkerfoto 2017. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) op deze site (dekkerfoto.nl en alle onderliggende pagina’s) bij Dekkerfoto of zijn gelicenceerd aan Dekkerfoto en/of Edwin Dekker.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dekkerfoto.

Dekkerfoto voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Auteursrecht op foto's

1. Respecteer het auteursrecht op foto's.

2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

3. Vertrouw niet op de mededeling van derden; alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van zijn foto.

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.

7. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

8. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

9. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.